Изложба

Изложба на езерото Тайху през 2020 г

изложба-1-1
изложба-1-5
изложба-1-3
изложба-1-6
изложба-1-4
изложба-1-7
изложба-1-2

2021 Чанжу Индустриално изложение

изложба-2-1
изложба-2-4
изложба-2-2
изложба-2-6
изложба-2-4
изложба-2-7

Изложба на езерото Тайху през 2021 г

изложба-3-1
изложба-3-2
изложба-3-3
изложба-3-4
изложба-3-5
изложба-3-6
изложба-3-7
изложба-3-8
изложба-3-9